Studieområde:

Nederländernas respons på den globaliserade forskningsvärlden

Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och näringsdepartementen att översiktligt beskriva den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder. Av intresse har också varit hur några andra europeiska länder policymässigt möter den ökande globaliseringen inom forskning och innovation.

Nederländerna är som ­samarbete inom EU såväl som med andra delar av världen. Landet har länge varit framgångsrikt inom akademisk forskning men en vanligt förekommande åsikt är att näringslivet investerar alltför lite i forskning och innovation på hemmaplan. Som en följd ser man att en av drivkrafterna för internationellt FoU/I-samarbete är att attrahera investeringar på området. Landet har utökat antalet bilaterala FoU/I-avtal för länder där det anses vara en förutsättning för internationellt forsknings­samarbete, och deltar i åtskilliga programsamarbeten såväl inom som utom EU. Forskningsfinansierande myndigheter planerar att öppna upp för finansiering av forskare i andra länder, förutsatt att forskningen utförs i Nederländerna. Åtgärder för att höja forskningskvalitén och därmed vara en attraktiv part är i fokus liksom student- och forskarmobilitet. Universiteten förväntas forma sina egna strategier för internationellt samarbete.

Nederländernas respons på den globaliserade forskningsvärlden

Serienummer: WP/PM 2011:37

Diarienummer: 2011/118

Ladda ner rapporten Pdf, 547.8 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev