Studieområde:

Forskningspolitik och internationalisering, Sydkorea

– landrapport

Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och närings­departementen att översiktligt beskriva den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder. Denna landrapport beskriver Sydkoreas forsknings- och innovationspolitiska situation, synen på internationellt samarbete, samt på Sverige.

  • Sydkorea (formellt Republiken Korea) investerade 3,36 procent av BNP på forskning och utveckling (FoU) under 2008, vilket placerar landet som den fjärde högsta FoUinvesteraren i världen. Totalt  investerades 34,5 tusen miljarder KRW (cirka 207 miljarder SEK [1]) varav 9 tusen miljarder KRW (cirka 54 miljarder SEK) var offentligt finansierat (11 tusen miljarder KRW om vissa specialprojekt inkluderas). År 2011 ökade den offentliga finansieringen till 14,9 tusen miljarder KRW, med ambitionen att öka investeringarna till 5 procent av BNP år 2012. Det är dock tveksamt om den nivån kommer att uppnås.
  • Av den totala FoU-insatsen står industrin för ca 73 procent (2008) och det offentliga systemet för 27 procent (specialfinansieringen ej medräknad). Den offentliga insatsen består till stora delar av tillämpad forskning. Drygt hälften av alla nationella forskningsprojekt består av universitet – industrisamarbeten.
  • Elektronikindustrin, varvsindustrin och bilindustrin är de dominerande industri­sektorerna. Inom elektronikindustrin är det framförallt inom bildskärmar, minnen, och mobiltelefoner som Sydkorea är bland de ledande på världsmarknaden.
  • Ett omfattande frihandelsavtal med EU trädde i kraft 1 juli 2011. Detta innebär avveckling av tullar och icke-tariffera handelshinder, och ger goda möjligheter för ökad handel mellan Sydkorea och EU/Sverige. Sydkorea har sedan 22 november 2006 ett teknik- och vetenskapsavtal med EU.
  • Utbildningsdepartementet har sedan hösten 2009 ett bilateralt avtal (MoU) med Ministry of Education, Science And Technology (MEST) gällande tekniskt och vetenskapligt samarbete. 
  • VINNOVA (Verket för innovationssystem) har sedan några år ett forskningssamarbete med National Research Foundation (NRF) och har arrangerat flera ”Sweden-Korea Science and Technology Forum”, där även STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) deltagit. STINT har också ett nära samarbete med NRF.   

[1] I texten har en växelkurs på 167,14 KRW = 1 SEK (23 Juni) använts

Forskningspolitik och internationalisering, Sydkorea – landrapport

Serienummer: WP/PM 2011:40

Diarienummer: 2011/118

Ladda ner rapporten Pdf, 1009.8 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev