Studieområde:

Forskningspolitik och internationalisering, Kanada

­– landrapport

Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och närings­departementen att översiktligt beskriva den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder. Denna landrapport beskriver Kanadas forsknings- och innovationspolitiska situation, synen på internationellt samarbete, samt på Sverige.  

Kanada satsar totalt sett relativt lite på forskning, och framförallt företagens låga forskningsintensitet ses som ett problem. Regeringen ger stora skattelättnader till de företag som investerar i forskning, men man funderar nu på om nya incitament bör införas eftersom forskningen inom industrin, trots satsningarna, har minskat de senaste åren. Kanada hamnar även långt ner jämfört med övriga OECD-länder när man jämför statens forskningsinvesteringar. Landet har klarat sig relativt bra ur den ekonomiska krisen 2008 och federala medel satsas nu på att stimulera forskning vid företag genom att stödja samarbete mellan industri och akademi, ge incitament för att locka topp-forskare från hela världen att komma till Kanada samt för att öka internationaliseringen av forskning och utbildning. Kanada har, i motsats till USA, en relativt samlad federal strategi för forskning samtidigt som landets innovationssystem är decentraliserat eftersom de olika provinserna har sina egna initiativ.

En översyn, som genomförs av en  oberoende kommitté, av forsknings- och innovationslandskapet som skall vara klar hösten 2011 pågår, vilket förmodligen kommer att leda till en ny innovations­strategi. Kanada har fyra federala forsknings­finansiärer, varav tre stödjer både grund- och tillämpad forskning. Man poängterar gärna att man stödjer translationell forskning, d.v.s. forskning som driver en idé från upptäckt till  ”proof-of concept” och tillbaka till nya idéer. Ofta inkluderas även utbildning på grundnivå i forsknings­projekten. Kanadensiska elever rankas bland de sex bästa i världen för sina kunskaper i flera ämnen. Provinserna har ansvar för utbildningen, men den federala regeringen kan komma att få en roll i framtiden. Kanada har som ambition att locka till sig fler utländska universitets­studenter än tidigare och vill också att dessa i högre grad stannar i landet efter avlagd examen.

Regeringen har därför infört lättnader i kraven för visum och arbetstillstånd för dessa. Kanada har ingen officiell internationali­serings­­strategi för forskning, utveckling och innovation men har inrättat en särskild organisation för att öka forsknings­samarbetet mellan Kanada och  Brasilien, Indien, Israel, Kalifornien och Kina. Landet har forskningsavtal med 15 länder och regioner. Ett forskningsavtal med Sverige undertecknades 2010 och håller nu på att fyllas med innehåll. Kanadensare påpekar gärna Sveriges och Kanadas likheter och Sverige är ett uppskattat samarbetsland, och svenska aktörer påpekar även det samma.

Forskningspolitik och internationalisering, Kanada ­– landrapport

Serienummer: WP/PM 2011:41

Diarienummer: 2011/118

Ladda ner rapporten Pdf, 816.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev