Studieområde:

Forskningspolitik och internationalisering, Ryssland

– landrapport

Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och närings­departementen att översiktligt beskriva den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder. Denna landrapport beskriver Rysslands forsknings- och innovationspolitiska situation, synen på internationellt samarbete, samt på Sverige.  

Ryssland [1] har fram tills idag underpresterat vad gäller forskning, utveckling och innovation (FoU/I [2] ) utanför den statliga sektorn. Potentialen anses dock stor och landets position bland världens forskningsnationer  förväntas bli starkare i takt med att ekonomin marknadsanpassas och reformer genomförs. Den vetenskapliga basen och utbildningssektorn är relativt välutvecklad men ramverket liksom samordningen kan betecknas som ofullkomlig. Bland  bristerna märks  även  en relativt svag entreprenörskapskultur och avsaknad av erfarenhet från omvandling av grundforskning till innovativa teknologier och produkter liksom det konstanta utflödet av kompetens i form av högkvalificerade forskare som migrerar till bättre betalda arbeten.  Särskilt inom statliga företag görs nu  kraftiga moderniseringsansträngningar för att förbättra situationen för FoU/I  och speciella ekonomiska zoner och teknikparker, såsom Skolkovo [3] i Moskva, upprättas. Forskningsmedel skall successivt omfördelas från institutionell finansiering till konkurrensutsatt projekt­finansiering. [4] På internationaliseringsområdet satsas bland annat ekonomiska resurser på att  locka tillbaks den ryska vetenskapliga diasporan utomlands. Ifråga om FoU/I-samarbete med Ryssland skulle Sverige sannolikt kunna dra lärdomar av hur vårt östra grannland Finland arbetar.

[1] Vissa intervjuade personer har valt att tills vidare förbli anonyma vilket gör att de inte kan citeras direkt i texten.

[2] Då ingen tydlig åtskillnad föreligger mellan begreppen FoU  (forskning och utveckling) och FoI (forskning och innovation) används där annat inte specifikt är motiverat FoU/I.

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Skolkovo_innovation_center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

[4] Research and Development in Priority Areas for S&T Development in Russia for 2007-2012, Russian Ministry of Finance

Forskningspolitik och internationalisering, Ryssland – landrapport

Serienummer: WP/PM 2011:43

Diarienummer: 2011/118

Ladda ner rapporten Pdf, 628.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev