Studieområde:

Forskningspolitik och internationalisering, Indien

– landrapport

Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och näringsdepartementen att översiktligt beskriva den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder. Denna landrapport beskriver Indiens forsknings- och innovationspolitiska situation, synen på internationellt samarbete, samt på Sverige.   

Indien har målmedvetet investerat i högre utbildning och forskning ända sedan självständigheten 1947. Forskningsstrategin har svängt från att stödja landets ambition av oberoende och självförsörjning med inhemsk teknologiutveckling till fokus på innovationer för att lösa landets problem och en ökad öppenhet och vilja till internationellt samarbete, som nu också ses som en central komponent i de internationella relationerna.

Stor vikt läggs vid att den statsfinansierade forskningen, utvecklingen och innovationen (FoU/I [1] ) bidrar till inkluderande innovation och tillväxt. Ur det politiska perspektivet finns således stort intresse för applikationsnära forskning och produktutveckling inom sektorer som energi, medicin & hälsovård samt bioteknologi. De största summorna läggs på forskning inom försvar, kärnenergi och rymd.

Planeringskommissionen spelar en betydelsefull roll i resursför­delningen till de olika departement och myndigheter som administrerar FoU/I i Indien. Utredningar och initiativ föreslår ökade satsningar på (högre) utbildning och forskning för att förbättra levnadsförhållandena för landets fattiga samt hjälpa landets näringsliv att klättra i värdekedjan, och kunna erbjuda allt mer avancerade tjänster globalt.

Indien är positivt inställt till internationellt samarbete och Sverige är genom samarbetsavtalet inom vetenskap och teknologi från 2005 i en bra position. Flera ytterligare samarbetsavtal mellan Sverige och Indien har tillkommit (miljö, hälsa, förnyelsebar energi).

Merparten av indisk FoU/I finansieras av staten genom en ganska komplicerad struktur med många departement och myndigheter involverade. Den största delen av forskning utförs på forsknings­institut, emedan universitet och högskolor spelar en mindre roll i det indiska systemet. Indien har en längre period satsat mellan 0,7 – 0,9 % av BNP på FoU/I. Tack vare den kraftiga ökningen av landets ekonomi har även FoU/I-sektorn ökat kraftigt och finansiering ses i allmänhet inte som ett stort problem inom den indiska forskarvärlden.

Traditionellt har det indiska näringslivet satsat lite på FoU/I men detta håller på att ändra sig och inom vissa branscher har man sett kraftigt ökade investeringar. Läkemedel/ farmaceutisk och fordon utmärker sig i den här utvecklingen. Även multinationella företag gör avsevärda investeringar i FoU/I i Indien. Tillgången på välutbildade, engelskspråkiga och relativt lågbetalda ingenjörer har varit en viktig drivkraft, men även önskan att vara närvarande på den indiska marknaden med FoU/I, och därmed stärka varumärket, har spelat in.

Indien är redan nu en viktig global spelare och dess betydelse kommer enligt alla prognoser att öka ytterligare. Indiens roll inom FoU/I kommer också att öka i betydelse och därför är det viktigt för Sverige att förhålla sig till Indien i sin strategi för internationalisering av FoU/I. I den avslutande diskussionen kommer vi att belysa de viktigaste utmaningarna och möjligheterna för FoU/I-samarbete mellan Sverige och Indien.

[1] Då definitionerna av FoU och FoI inte är väl åtskilda används en blandform, FoU/I, i texten där inte annat är specifikt befogat.

Forskningspolitik och internationalisering, Indien – landrapport

Serienummer: WP/PM 2011:46

Diarienummer: 2011/118

Ladda ner rapporten Pdf, 1020 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev