Publicerad 08 december 2011

Föreställningar om regional sårbarhet

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att redovisa utveckling och tillväxt i landets regioner. Uppdraget går ut på att beskriva, analysera och redovisa den regionala utvecklingen i Sverige med fokus på ekonomi, arbets­marknad och befolkning. Rapporten är en del av 2010 år regleringsbrevsuppdrag; Analys av utvecklingen i och inom landets regioner.

I rapporten behandlas regional sårbarhet i ett vidare perspektiv och diskuteras både utifrån regioners strukturella sårbarhet, anpassnings­förmåga och återhämtningsförmåga.