Studieområde:

Producenttjänster, ekonomisk omvandling och produktivitet

Denna rapport har två syften. Det första är att beskriva producenttjänster omfattning, sammansättning och innehåll i den svenska ekonomin. Det andra syftet är belysa hur produktivitet och innovativitet hos företag i en funktionell region påverkas av företagets tillgänglighet till olika kategorier av producenttjänster. Det underliggande antagandet är att ett växande utbud av producenttjänster i en region samvarierar med ökande produktivitet hos företagen (näringslivet) i samma region.

Rapporten visar att:

  • Den svenska ekonomins struktur omvandlas snabbt i riktning mot en ökad andel sysselsatta inom tjänsteföretag som har andra företag som kunder. Dessa producenttjänster har sin grund i flera fenomen som diskuteras i rapporten. De ekonometriska resultaten i denna rapport är förenliga med antagandet att ett växande utbud av tjänster med hög kunskapsintensitet möjliggör produktivitetshöjande (i) omstruktureringar i övriga företags verksamhet, och (ii) innovationer hos övriga företag.
  • Med indelning av den svenska ekonomin i regioner konstaterar rapporten att de två kunskapsintensiva grupperna är markerat större i stora funktionella regioner än i medelstora och små funktionella regioner.
  • Effekten av denna process visar sig i att kundföretagen har högre produktivitet ju större utbudet av kunskapsintensiva tjänster är i företagens omgivning.
  • Möjligheten till förhöjd produktivitet driver efterfrågan på kunskapsintensiva producenttjänster. Producenttjänsterna växer således med storleken hos marknaden i en funktionell region.
  • Eftersom leveranserna av tjänster är distanskänsliga blir den lokala och regionala ekonomins marknadspotential avgörande för det lokala och regionala utbudet. När den regionala marknaden växer ökar också förutsättningarna för en regions mångfald av diversifierade tjänster.
  • Resultaten visar också att företagens export av kunskapsintensiva produktvarianter är beroende av tillgänglighet till utbud av kunskapsintensiva tjänster. Framtagning av kunskapskrävande produktvarianter för export behöver stöd från en mångfald av kunskapsberoende Producenttjänster. Utveckling av nya produkter med förhöjt exportpris underlättas och blir mer framgångsrikt när det finns en kunskapsrik omgivning av Producenttjänsteföretag att samspela med.

Producenttjänster, ekonomisk omvandling och produktivitet

Serienummer: WP/PM 2011:52

Diarienummer: 2011/052

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev