Studieområde:

Företagsrådgivning i form av konsultcheckar

– en effektutvärdering av konsultcheckar inom ramen för regionalt bidrag för företagsut­veckling

Konsultcheckar är en form av företagsstöd inom ramen för Regionalt bidrag till företagsutveckling. Stödet kan ges till investeringar i  t.ex. produktutveckling, marknads­föring och  kompetensutveckling, vilka kan ses som olika typer av företagsrådgivning. Syftet med studien är att utvärdera om konsultchecken lett till högre tillväxt, bättre lönsamhet och större chans till överlevnad för de företag som mottagit konsultchecken jämfört med liknande företag som inte mottagit konsultcheck.

Denna studie är kvasi-experimentell,  vilket innebär att företag som fått konsultcheck jämförs med en jämförelsegrupp av företag som inte fått konsultcheck, men som liknar de som fått konsultcheck i andra dimensioner.  I  valet av jämförelsegrupp i  denna typ av utvärderingsstudie kan det vara problem att (1) företag i jämförelse­gruppen har fått ta del av liknande stöd, vilket utvärderaren är omedveten om, eller (2) företag som fått konsult­check skiljer sig från övriga företag på ett sätt som inte  går att observera i data. Detta behandlas i studien genom att använda tre jämförelsegrupper. Den första jämförelsegruppen består av alla jämförbara företag. En andra jämförelsegrupp består av företag som inte sökt någon annan form av investeringsstöd, vilket innebär att vi minimerar kontamineringen av andra stöd. Den tredje jämförelse­gruppen består enbart av företag som sökt investeringsstöd, vilket innebär att vi minimerar selektionen, men återinför kontaminering av andra stöd.

Resultaten visar att företag som fått konsultcheck har knappt femton procent högre förädlingsvärde än jämförbara företag som inte fått konsultcheck, när man jämför antingen med alla företag, eller företag som inte sökt andra investeringsstöd. När man jämför förädlings­värdet i mellan företag som fått konsultcheck med liknande företag som indikerat en ambition att investera (jämförelsegrupp 3), så finns inga skillnader i förädlingsvärde mellan de företag som fått konsultcheck och de företag som inte fått konsultcheck. Det ökade förädlingsvärdet bland de företag som fått konsultcheck beror snarare  på en ökad insats av arbete och kapital, än ett teknologiskt skift eller en ökad effektivitet i företag som fått konsultcheck. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i sannolikheten att överleva mellan företag som fått konsultcheckar och företag som inte fått konsultcheckar.

En tolkning av dessa resultat är att det inte är stödet i sig som leder till utvecklingen. För att komma ifråga för detta stöd måste företaget göra en genomlysning av delar av företagets verksamhet och identifiera var medlen ska användas till. Det ligger nära till hands att det snarare är processen att söka, eller ambitionen att växa, som är den viktiga för att få tillstånd en förändring, snarare än investeringsstödet i sig.

Företagsrådgivning i form av konsultcheckar – en effektutvärdering av konsultcheckar inom ramen för regionalt bidrag för företagsut­veckling

Serienummer: WP/PM 2012:02

Diarienummer: 2011/047

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev