Studieområde:

Indikatorer för uppföljning av regional tillväxt

– förslag på möjligheter att integrera ett jämställdhets- och integrationsperspektiv i redovisningen av indikatorer för utgiftsområde 19 i budgetpropositionen

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att ta fram och utveckla indikatorer för att följa jämställdhets- och integrations­perspektiven inom ramen för arbetet med instruktions­uppdraget att beskriva och analysera regionala arbetsmarknadsregioner. I denna delredovisning ligger fokus på att komplettera indikatorerna som används i budgetpropositionens utgiftsområde 19 utifrån dessa perspektiv.

Indikatorer används för beskrivningen av landets funktionella analysregioner (FA-regioner) för sex delområden: innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud, tillgänglig­het, servicenivå, miljö och  huvudindikatorer vad gäller  den generella lång- och kortsiktiga ekonomiska utvecklingen. Förutom med  huvud- och miljöindikatorerna avspeglas sålunda  de prioriterade områdena i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Jämställdhets- och integrationsperspektiven lyfts fram som horisontella områden viktiga för det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtanalys har efter en genomgång av  relevant forskning och annat underlag kommit fram till att det finns möjlighet  och skäl  att komplettera och förtydliga vissa av de befintliga indikatorerna i budgetproposition i dessa avseenden. Detta berör huvudindika­torerna – 1 daglönesumma per anställd (arbetsproduktivitet), 2 arbetssökande (inkl. personer i program) - indikatorerna inom området kompetensförsörjning – 3 andel med eftergymnasial utbildning, 4 förvärvsintensitet och tillgänglighetsindikatorn – 5 arbetspendling över kommungräns. I de övriga områdena anses det inte möjligt eller meningsfullt att komplettera de befintliga indikatorerna utifrån dessa perspektiv. I ett fortsatt arbete ska dock undersökas  om den nuvarande samlingen  av indikatorer behöver kompletteras med nya indikatorer.

Indikatorer för uppföljning av regional tillväxt – förslag på möjligheter att integrera ett jämställdhets- och integrationsperspektiv i redovisningen av indikatorer för utgiftsområde 19 i budgetpropositionen

Serienummer: WP/PM 2012:10

Diarienummer: 2012/004

Ladda ner rapporten Pdf, 719.2 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev