Studieområde:

Utvärdering av Nyföretagar­centrums rådgivning till nystartade företag

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått i uppdrag att utvärdera den statligt finansierade företagsrådgivningen. Denna rapport är en del av detta utvärderingsuppdrag.

Nyföretagarcentrum är en delvis statligt finansierad stiftelse, som erbjuder individuell rådgivning till blivande eller nyblivna företagare. Drygt 10 000 presumtiva nya företagare (individer eller grupper) tar hjälp av Nyföretagarcentrum varje år. Syftet med denna utvärdering är att studera effekten av Nyföretagarcentrums rådgivning på företagens överlevnad, lönsamhet och tillväxt. 

Utvärderingen görs genom att jämföra utfallet för företag där företagarna har fått rådgivning hos Nyföretagarcentrum med jämförbara företag som inte fått sådan rådgivning. Företag anses jämförbara om de startade samma år, är verksamma i samma bransch i samma kommun och startade med lika många anställda. 

Resultaten visar att företag som fått råd av Nyföretagarcentrum har ca fem procents högre chans att överleva än företag som inte fått rådgivning. Företag som fått rådgivning har vidare cirka 12 procent högre förädlingsvärde två år efter start, och bidrar därför i större utsträckning till företagarens försörjning. Eftersom alla företag är nystartade, har företag som fått rådgivning även en högre tillväxt i förädlingsvärde. Det finns inga skillnader  i antalet anställda mellan företag som fått rådgivning och andra företag två år efter start. 

Utvärdering av Nyföretagar­centrums rådgivning till nystartade företag

Serienummer: WP/PM 2012:14

Diarienummer: 2011/047

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev