Studieområde:

Den amerikansk-kinesiska innovationsdialogen – erfaren­heter, aktörer och syften

Innovationsdialogen är en process för strategisk dialog mellan USA och Kina. Denna rapport redogör kortfattat för de båda ländernas erfarenheter från innovations­dialogen och bidrar med kunskap om hur EU och Sverige kan lära för sin egen dialog med Kina.

Denna rapport redogör kortfattat för USA:s och Kinas respektive erfarenheter från inno­vationsdialogen mellan länderna, huvud­sakligen med utgångspunkt i hur dessa erfarenheter har presenterats av ett antal personer från respektive land som deltagit i dialog­processen. Rapporten adresserar ett antal frågeställningar som: (1) Vilka aktiviteter har funnits inom ramen för dialogen och hur har dialogen organiserats? (2) Vilka syften har funnits bakom dialogen? (3) Vad har uppnåtts inom ramen för dialogen?

En slutsats är att USA har haft ett tydligt handelspolitiskt syfte med dialogen – främst att få tillgång till lokala kinesiska marknader utan diskriminerande villkor. För Kinas del handlar det inte om att ge handelspolitiska eftergifter utan snarare om att föra upp innovations­frågor på en hög nivå i sin relation med USA, vilket är en konsekvens av det överordnade politiska målet för Kina att bli en mer innovativ ekonomi. Det finns även en mer kortsiktig del där de vill lära hur effektiva innovationssystem kan utformas och vilka faktorer som ger bäst resultat i olika miljöer. USA:s bedömning av utfallet av innovationsdialogen är att den varit ett framgångsrikt sätt att förbättra relationerna med Kina också i handelsfrågor. Det finns sannolikt saker att lära för Sverige och EU i denna länkning av handelsfrågor och innovations- och forskningspolitik.

Den amerikansk-kinesiska innovationsdialogen – erfaren­heter, aktörer och syften

Serienummer: WP/PM 2013:13

Diarienummer: 2012/246

Ladda ner rapporten Pdf, 871.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev