Studieområde:

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra?

– en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet

Den här rapporten innehåller en diskussion om vad attraktivitet är samt en forskningsöversikt om varför vissa platser är mer attraktiva än andra att flytta till och bo på.

Förmågan att behålla och attrahera kompetens, företag och kapital är avgörande för lokal, regional och nationell utveckling. Frågor som ”varför är vissa platser mer attraktiva än andra?” har kommit att bli allt viktigare. Tillväxtanalys har därför fått regeringens uppdrag att utveckla kunskapen inom detta område. Den här rapporten utgör ett underlag i vår redovisning av uppdraget och består av en forsknings­översikt om varför vissa platser är mer attraktiva än andra ur ett boende- och livsperspektiv.

Attraktivitet som begrepp kan delas in i antingen boende-, besöks- eller näringslivsattraktivitet. En plats med en hög boendeattraktivitet är en plats där människor vill bo. En plats med en hög besöks­attraktivitet är en plats som människor vill besöka, medan en plats med en hög näringslivsattraktivitet är en plats där företag vill vara lokaliserade. Den här rapporten är inriktad mot att beskriva vad som bestämmer boendeattraktivitet. Rapporten ger även en kortare beskrivning av vad som bestämmer näringslivsattraktivitet.

En plats med en hög boendeattraktivitet är en plats dit människor vill flytta och där människor vill bo kvar. Detta innebär att personers flyttningar kan användas som ett mått på boendeattraktivitet. Den här rapporten innehåller därför en översikt av forskningen om personers flyttningar i Sverige.

Forskningen visar att individers lokaliseringsbeslut bestäms av en kombination av olika faktorer såsom arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter, samt utbudet av kultur och nöjen. Betydelsen av dessa olika faktorer varierar givetvis för olika grupper av människor. Exempelvis så flyttar personer med en högskoleexamen i regel i högre utsträckning på grund av arbets- och karriärmöjligheter, än personer som inte har en högskoleexamen. De som flyttar kortare sträckor flyttar främst på grund av faktorer relaterat till boende, medan de som flyttar längre sträckor främst flyttar på grund av arbete eller studier.

En grundförutsättning för att en flytt ska komma till stånd är dock att personen har ett arbete eller en försörjning. Regionala skillnader i arbetsmarknadssituation utgör därmed en viktig förklaringsfaktor för personers flyttningar.

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? – en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet

Serienummer: PM 2014:13

Diarienummer: 2014/008

Ladda ner rapporten

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev