Studieområde: Innovationsförmåga

Brexit och universiteten

– en svensk möjlighet för samarbete

Rapporten ger en bild av hur brittiska universitet och högskolor ser på, och förbereder sig för, Brexit. Studiens syfte är att orientera svenska beslutsfattare och aktörer om vad som händer i Storbritannien, samt ge en indikation om vilka möjligheter och risker utträdet för med sig för svenska lärosäten.

Storbritannien röstade under sommaren 2016 för att lämna EU vilket kommer att medföra förändringar för många delar av Sveriges relation med Storbritannien.

Storbritannien är en viktig samarbetspartner för Sverige inom såväl forskning som högre utbildning. Enkelt uttryckt blir svensk forskning och högre utbildning bättre genom sam­arbete med Storbritannien. Det brittiska utträdet kan försvåra dessa viktiga samarbeten. Det finns flera aspekter av det samarbete som sker idag, men de risker som brittiska aktörer ser som mest pressande är möjlighet till rörlighet för forskare och studenter, nätverk och finan­siering av forskning och utbildning.

Osäkerheten om hur relationerna mellan Storbritannien och EU kommer att se ut efter Brexit är mycket stor. Ingen vet egentligen vad resultatet kommer att bli av de förhand­lingar som inte ens har inletts. Det är dock tydligt att brittiska universitet ser stora risker, och redan har inlett aktiviteter av olika slag för att hantera dessa risker.

I dagsläget ligger brittiska universitets fokus på att informera nuvarande och potentiella studenter och forskare om att ingenting hittills har ändrats av vare sig visumregler, studie­avgifter eller tillgång till finansiering från ramverksprogrammen.

De brittiska universiteten visar också ett ökat intresse för samarbete med universitet och nätverk inom andra EU-medlemsstater. Ofta handlar det om att brittiska universitet är angelägna om att stärka sina länkar till andra enskilda lärosäten och bygga ut existerande forskningssamarbeten till mer strategiska partnerskap som innefattar fler komponenter av samverkan.

Det är viktigt för Sverige att värna samarbetet med Storbritannien. Svenska lärosäten skulle gynnas av att se över sina strategier för samarbete med Storbritannien och ta vara på den möjlighet Brexit utgör genom att på ett strategiskt sätt välkomna de nya samarbetena. Nu är ett bra tillfälle att se över vilka brittiska universitet man skulle vilja stärka ett sam­arbete med, samt inom vilka områden.

Från den svenska statens sida kan man ge stöd till universiteten i deras ansträngningar för att bygga kontakter genom att värna om mobilitet för både brittiska och svenska forskare och studenter, men också genom att synliggöra det möjlighetsfönster som finns. En annan angelägen uppgift är att verka för att göra samarbete inom forskning och högre utbildning med brittiska lärosäten så enkelt som möjligt även efter det att Storbritannien har lämnat EU.

Brexit och universiteten – en svensk möjlighet för samarbete

Serienummer: PM 2017:05

Diarienummer: 2016/222

Ladda ner rapporten Pdf, 670.3 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev