Studieområde: Strukturomvandling

IT-användning och företagens produktivitet

I den här studien ställer Tillväxtanalys frågan om det finns ett samband mellan IT-användning och produktivitet. Vår målsättning är att utifrån det hitta ett mått med hög kvalitet som kan användas som indikator på hur digitalisering bidrar till företagens konkurrens­kraft.

Tidigare har Tillväxtanalys tagit fram ett mått på användningen av digitala applikationer som kan användas för att jämföra den digitala intensiteten mellan branscher. I denna studie utvecklas denna diskussion till att omfatta måttets kvalitet som indikator på hur digitali­sering­en bidrar till företagets konkurrenskraft.

Resultat

Användningen av mjukvara för affärssystem kan användas som proxy för grad av digitali­se­ring då de är nära kopplade till användning av andra digitala applikationer. Av denna anledning studeras särskilt kopplingen mellan användning av mjukvara för affärssystem och produktivitet i företagen. Vi finner att företag som använder mjukvara för affärssystem i allmänhet är mer produktiva än företag som inte använder dessa tekniker. Det tycks också finnas ett positivt samband mellan produktivitetspremien på branschnivå och andelen företag i respektive bransch som använder mjukvara för affärssystem.

Slutsatser

En indikator för företagens digitalisering som är relevant för de näringspolitiska målen i digitaliseringsstrategin kan vara ett användbart instrument för att följa om användningen går i den önskade riktningen mot de politiska målen. Indikatorns kvalitet beror på i vilken mån de digitala applikationer som ingår i indikatorn är av betydelse för företagens produktivitet och konkurrenskraft.

Det finns ett värde i att begränsa antalet variabler som ligger till grund för indikatorn av två anledningar. För det första blir indikatorn svårtolkad om den omfattar många ingående komponenter. För det andra ställer det krav på datainsamlingen som kan tränga ut andra intressanta frågor ur undersökningen. Därför kan det vara värt att överväga att endast inkludera användning av mjukvara för affärssystem och användning av mjukvara för hantering av kundinformation i en indikator över digital intensitet. Användningen av dessa applikationer har ett tydligt positivt samband med företagens produktivitet.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att frågor om företagens användning av mjukvara för affärssystem och för hantering av kundrelationer blir regelbundet återkommande frågor i undersökningen IT-användning i företag. Det gör det möjligt att använda företagens användning av dessa digitala applikationer som indikator på företagens digitala intensitet.

IT-användning och företagens produktivitet

Serienummer: PM 2017:16

Diarienummer: 2017/031

Ladda ner rapporten

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret