Skrattande medelålderskvinna som tittar på någon, sitter i soffa med laptop

Studieområde: Kapitalförsörjning

Selektiva företagsstöd med flera mål - hur påverkas företagens tillväxt?

Selektiva företagsstöd som ska främja en hållbar tillväxt är en viktig näringspolitisk insats. I den här studien analyserar vi om dessa selektiva stöd påverkat de deltagande företagens tillväxt. Vi utvärderar 15 av Vinnovas innovationsprogram 2001-2010. Resultatet visar på ett visst stöd för positiva sysselsättningseffekter, framförallt bland mindre företag och företag lokaliserade utanför storstadsregionerna.

Bland selektiva stöd som främjar tillväxt i företagen finns en kombination av mål riktade mot innovation, företagstillväxt, ökad konkurrenskraft, positiv miljöpåverkan, kompetensuppbyggnad och olika typer av samverkan. I den här studien undersöker vi hur 15 av Vinnovas innovationsprogram påverkat de deltagande företags tillväxt, något som varit ett uttalat och viktigt delsyfte med programmen. Frågeställningar vi belyser är vilka resultat och tillväxteffekter som man kan förvänta sig av den här typen av program? Är de stora eller små? När i tiden uppkommer de? Finns det skillnader mellan små och stora företag? Tillväxten mäts som omsättning, sysselsättning och investeringar i fysiskt kapital.

En stor andel av stöden gick till större företag verksamma inom tillverkningsindustrin, cirka 60 procent ingick i någon koncern. Motsvarande siffra för företagspopulationen som helhet är cirka tio procent. I de undersökta stödföretagen var stor andel högutbildade.

Utvärderingen finner visst stöd för positiva sysselsättningseffekter, framför allt bland mindre företag och företag lokaliserade utanför storstadsregionerna. Däremot fanns inte någon betydande sysselsättningseffekt på större företag eller företag lokaliserade i storstadsregionerna. Utvärderingen visar inte heller på någon positiv effekt på omsättning eller investeringar i fysiskt kapital.

Resultaten är intressanta på flera sätt. De tyder bland annat på att man inte ska förvänta sig stora positiva tillväxteffekter på kort sikt i de deltagande företagen i den här typen av program. Det behöver inte utesluta att stöden hade andra positiva effekter på ekonomin, exempelvis i form av att kunskap genereras som kommer till nytta i andra företag, så kallade överspillningseffekter. En möjlig tolkning av resultaten är att många av företagen efter mottagande av stöd ökar sina investeringar i humankapital snarare än i fysiskt kapital, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv.

Selektiva företagsstöd med flera mål - hur påverkas företagens tillväxt?

Serienummer: PM 2019:14

Diarienummer: 2019/099

Ladda ner rapporten Pdf, 947.2 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev