Barnhand pekar på jordglob

Studieområde: Internationalisering

De små och medelstora företagens export och det statliga exportfrämjandets roll

Exportfrämjandets roll är att sänka trösklarna i utrikeshandeln för att fler företag ska kunna ta steget ut på världsmarknaden. I den här studien undersöker vi hur de svenska små och medelstora företagens export ser ut, hur den påverkar företagens tillväxt och vilken roll exportfrämjandet kan spela. Resultaten visar bland annat att export är ovanlig bland de allra minsta företagen och att företagens exportresa oftast börjar i närliggande länder.

Introduktion

Den samhällsekonomiska grunden för exportfrämjandet vilar på uppfattningen att näringslivet inte förmår att dra full nytta av de affärsmöjligheter som erbjuds på den internationella marknaden på egen hand, särskilt de små och medelstora företagen. Exportfrämjandets roll är därför att sänka trösklarna i utrikeshandeln och på så vis få fler företag att ta steget ut på världsmarknaden. Ökad export och internationalisering skapar jobb och tillväxt i Sverige.I den här studien analyserar vi vilka företag som blir exportörer, vilka marknader de väljer att handla med och betydelsen av olika handelshinder, hur exporten påverkar företagens tillväxt, sysselsättning och produktivitet och vilken roll exportfrämjandet kan spela.

Export ovanligt bland de minsta företagen

Export är ovanlig bland de allra minsta företagen, särskilt i tjänstesektorn. Men så fort vi kommer upp i storlek bland företagen blir export allt mer vanligt och svarar för en allt större del av omsättningen.

Exporterande företag visar högre produktivitet

Företag som tar steget ut på världsmarknaden uppvisar ofta högre produktivitet än branschgenomsnittet. Exportdebuten leder också till en snabbare tillväxt.

Nära marknader framför långväga, stora marknader framför små

Företagens exportresa i allmänhet börjar i EU och Norge, där varor och tjänster kan omsättas på i princip samma villkor som på hemmamarknaden. Många företag nöjer sig med den regionala marknaden medan andra går vidare ut på världsmarknaden, ofta till USA, Schweiz och Kina som första anhalt. Generellt föredras stora marknader framför små, nära marknader framför långväga och låga handelshinder framför höga.

De små och medelstora företagens export och det statliga exportfrämjandets roll

Serienummer: PM 2020:03

Diarienummer: 2018/215

Ladda ner rapporten

En del av kunskapsprojektet:

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.