Publicerad 25 februari 2020

De små och medelstora företagens export och det statliga exportfrämjandets roll

Studien analyserar vilka företag som blir exportörer, vilka marknader de väljer att handla med och betydelsen av olika handelshinder. Vi belyser även hur exporten påverkar företagens tillväxt, sysselsättning och produktivitet samt vilken roll exportfrämjandet kan
spela.

Vi har analyserat:

  • vilka företag som blir exportörer
  • vilka marknader de väljer att handla med och betydelsen av olika handelshinder
  • hur exporten påverkar företagens tillväxt, sysselsättning och produktivitet
  • vilken roll exportfrämjandet kan spela.

Några av analysens resultat

Export är ovanlig bland de allra minsta företagen, särskilt i tjänstesektorn. Men så fort vi kommer upp i storlek bland företagen blir export allt mer vanligt och svarar för en allt större del av omsättningen.

Företag som tar steget ut på världsmarknaden uppvisar ofta högre produktivitet än branschgenomsnittet. Exportdebuten leder också till en snabbare tillväxt.

Företagens exportresa i allmänhet börjar i EU och Norge, där varor och tjänster kan omsättas på i princip samma villkor som på hemmamarknaden. Många företag nöjer sig med den regionala marknaden medan andra går vidare ut på världsmarknaden, ofta till USA, Schweiz och Kina som första anhalt. Generellt föredras stora marknader framför små, nära marknader framför långväga och låga handelshinder framför höga.