Person med paraply i oväder i stadsmiljö

Studieområde: Grön omställning

Statens roll i hanteringen av miljörelaterade risker i leverantörskedjor – en kartläggning och omvärldsanalys

Miljörisker i globala leverantörskedjor påverkar möjligheterna för näringslivets hållbara tillväxt. Företagen försöker hantera dessa risker men kan ibland behöva hjälp av statliga insatser. I den här studien kartlägger vi sådana insatser i Sverige, EU och tio andra länder.

En stor del av det svenska näringslivet, särskilt teknik-, textil- och livsmedelsbranscherna, har under årtionden blivit beroende av långa och komplexa globala leverantörskedjor. När de är effektiva bidrar de positivt till Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt finns betydande hållbarhetsrelaterade risker i de globala leverantörskedjorna. Extremväder är redan en av de ledande orsakerna till störningar och kan komma att öka som en följd av klimatförändringar, men även andra hållbarhetsrisker bedöms bli större i framtiden. Frågorna har ännu inte belysts utförligt i Sverige. Därför genomför vi denna omvärldsanalys och kartläggning av miljörisker. Som en del av projektet har vi analyserat befintliga och planerade statliga åtgärder, främst i Sverige och i andra europeiska länder.

Kartläggningen belyser viktiga frågor som Sverige behöver ta ställning till i flera kommande internationella policyprocesser. Det gäller bland annat diskussionen inom EU och OECD om att utveckla riktlinjer och regler för företagens due diligence.

Statens roll i hanteringen av miljörelaterade risker i leverantörskedjor – en kartläggning och omvärldsanalys

Serienummer: PM 2020:04

Diarienummer: 2020/70

Ladda ner rapporten Pdf, 745.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev