Publicerad 02 mars 2020

Statens roll i hanteringen av miljörelaterade risker i leverantörskedjor – en kartläggning och omvärldsanalys

Studien belyser hur olika stater och EU tagit sig an utmaningen att hjälpa företag hantera miljörisker i sina globala leverantörskedjor.

En inte tillräckligt belyst fråga i Sverige

Det svenska näringslivet deltar i stor utsträckning i globala värdekedjor. Det innebär en utmaning för företagens hållbarhetsarbete. Frågor om hur de miljörelaterade riskerna i leverantörskedjorna påverkar företagens leveranser eller deras rykte får ökad uppmärksamhet internationellt. Däremot har frågorna ännu inte belysts utförligt i Sverige.

Inspel inför viktiga ställningstaganden

I den här studien kartlägger vi befintliga och planerade offentliga insatser för att underlätta näringslivets hantering av miljörisker i globala leverantörskedjor, i Sverige, EU och tio andra länder.

Kartläggningen belyser viktiga frågor som Sverige behöver ta ställning till i flera kommande internationella policyprocesser. Det gäller bland annat diskussionen inom EU och OECD om att utveckla riktlinjer och regler för företagens due diligence.