Man och kvinna koncentrerade vid laptop och telefon på ett modernt kontor

Studieområde: Internationalisering

Utländska uppköp – en genväg till högre produktivitet och expansion i mindre företag?

Produktiviteten är högre i utlandsägda företag än nationella företag i samma bransch. Den här studien visar att uppköpen har positiva effekter på företagens produktivitet och expansion, det är allra tydligast bland små tjänsteföretag. Förvärven leder till att andelen kvalificerad arbetskraft stiger och sysselsättningen ökar. De förvärvade företagen finns i hög grad i Stockholmsregionen.

Det är känt att produktiviteten är högre i utlandsägda företag jämfört med i nationella företag i samma bransch. Det kan bero på att de utlandsägda företagen väljer de att köpa företag med hög produktivitet eller att de uppköpta företagen blir mer produktiva efter uppköp. Ett uppköp utgör ett tillfälle att omstrukturera verksamheten vilket kan leda till ökade investeringar i humankapital, bättre utnyttjande av skalfördelar i samband med expansion och ökad export och import. I den här studien analyserar vi vilka effekter utländska uppköp har på produktiviteten i de förvärvade svenska företagen. Vi undersöker om andelen kvalificerad arbetskraft förändras i de förvärvade företagen och om sysselsättning och export- och importintensitet påverkas. Vi undersöker också vad som kännetecknar företag som blir uppköpta. Är det låg- eller högproduktiva företag som är föremål för uppköp? Har företagen stor andel kvalificerad personal?

Resultatet av analysen visar att de positiva effekterna av utländska uppköp framträder allra tydligast bland små tjänsteföretag. Det är också i denna företagsgrupp som flest utländska förvärv sker. Vi ser även positiva produktivitetseffekter i stora tillverkningsföretag. En bidragande orsak till de positiva produktivietseffekterna kan vara att det görs investeringar i humankapital vid uppköp som resulterar i att andelen kvalificerad arbetskraft stiger.

Vi ser att de förvärvade tjänsteföretagen i hög grad är lokaliserade till Stockholmsregionen. Detta på grund av tillgången till en hög andel kunskapsintensiva tjänsteföretag (potentiella uppköpskandidater) och att Stockholm är en attraktiv region att vara etablerad i för den typen av verksamhet.

Analysens resultat visar att utländska förvärv leder till att sysselsättningen ökar efter uppköp, särskilt i små företag. För små företag med en stark framtida tillväxtpotential tycks uppköp vara ett tänkvärt alternativ när det gäller att hantera de hinder för tillväxt som dessa företag vanligtvis möter. Det kan exempelvis röra sig om svårigheter att skaffa finansiering, trösklar för att hitta underleverantörer eller för att nå ut till kunder i andra länder samt bristande kapacitet att utveckla sina produkter i samband med en introduktion på den internationella marknaden. Uppköpen kan också innebära att de förvärvade företagen får bättre tillgång till ett större utbud av insatsvaror och tjänster, vilket i sin tur kan leda till högre produktivitet.

Utländska uppköp – en genväg till högre produktivitet och expansion i mindre företag?

Serienummer: PM 2020:06

Diarienummer: 2018/024

Ladda ner rapporten Pdf, 673.7 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev