Studenter vid datorer

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning genom livslångt lärande ­­– fem fallstudier i fyra europeiska länder

Vi har analyserat hur Finland, Nederländerna, Irland och Storbritannien använder offentliga insatser för att underlätta i huvudsak små och medelstora företags strategiska arbete inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Syftet med omvärldsanalysen är att belysa hur olika länder arbetar med livslångt lärande som ett medel för att underlätta för näringslivets kompetensförsörjning.

Vad kan vi lära av olika sätt att organisera livslångt lärande i andra, för Sverige jämförbara, länder?
Vad kan vi lära om olika policyåtgärders resultat och effekter, främst i fråga om näringslivets kompetensförsörjning och företagens produktivitet och prestationer?

Studien visar att det framför allt är yngre och välutbildade som tar del av livslångt lärande. Vi har även sett att samtliga länder i vår jämförelse under de senaste åren har lyft livslångt lärande som en strategiskt viktig fråga på nationell nivå. De studerade insatserna har stark koppling till näringslivets behov.

Kompetensförsörjning genom livslångt lärande ­­– fem fallstudier i fyra europeiska länder

Serienummer: PM 2020:14

Diarienummer: 2020/33

Ladda ner publikationen Pdf, 892.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev