Studenter vid datorer

Studieområde: Internationalisering

Effektutvärdering av
Sveriges exportfrämjande

Vi har utvärderat fyra statligt finansierade organisationers främjandeprogram som riktar sig till små och medelstora företag. Utvärderingen visar att satsningarna i huvudsak uppnår sitt syfte. Att nå de företag som har en outnyttjad potential och därmed borde kunna prestera bättre med rätt stöd är dock en stor utmaning för främjandeorganisationerna.

I denna studie redogör vi för resultaten av vår effektutvärdering av statligt finansierade
insatser för att främja små och medelstora företags export.
De aktörer och program som ingår i effektutvärderingen är:

 • Business Sweden, grundläggande exportutbildning (Steps to Export),
 • Tillväxtverket, affärsutvecklingscheckar för internationalisering,
 • Almi Företagspartner AB, exportlån,
 • Enterprise Europe Network, internationell affärsrådgivning och partnersökning.

Den största utmaningen med att utvärdera exportfrämjandet är att hantera problemet med
självselektion, det vill säga att företagen som använder främjandet inte är ett slumpmässigt
urval av företag utan kanske snarare de som är mest motiverade. De skattade effekterna av
exportfrämjandet kan då komma att sammanblandas med skillnader som egentligen har att
göra med företagens drivkrafter och förmåga.

För att hantera problemet använder vi en matchningsmetod där varje företag som har tagit
del av främjandet matchas mot de fem mest jämförbara företagen som inte har tagit del av
några främjarinsatser.

Det sammanfattande resultatet av vår effektutvärdering är att:

 • Företag som inte exporterar har en ökad sannolikhet att börja exportera efter kontakt
  med exportfrämjandet.
 • Företag som redan exporterar redovisar en ökad exportvolym, särskilt i tjänstesektorn.
 • Företag som tar del av stöd från flera aktörer uppvisar de största positiva effekterna.
 • Främjandet hjälper företag som exporterar mindre än förväntat initialt, det vill säga
  företag som har en outnyttjad potential och därmed borde kunna prestera bättre med
  rätt stöd.
 • För företag som redan är duktiga exportörer ser vi inga eller endast marginella effekter.

Effektutvärdering av Sveriges exportfrämjande

Serienummer: PM 2020:15

Diarienummer: 2018/215

Ladda ner publikationen Pdf, 784.2 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev