Studieområde: Strukturomvandling

Analyser och utvärderingar av ekonomiska stöd till företag under coronapandemin

I den här rapporten har vi sammanställt tillgängliga analyser och utvärderingar av coronastödens effekter på näringslivet i olika länder.

Regeringar världen över har på kort tid fattat beslut om omfattande stöd för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. I Sverige överstiger de ekonomiska stöden till företagen 100 miljarder kronor. Till det ska läggas utökade kreditgarantier och lån på över 230 miljarder, liksom uppskov med inbetalningar av skatter på drygt 40 miljarder kronor.

När vår kartläggning genomfördes pågick ännu pandemin och det är därför för tidigt att veta vilka effekter stöden har haft. Samtidigt börjar en hel del intressanta analyser och utvärderingar att publiceras. Vi har så långt det har varit möjligt sammanställt tillgängliga analyser och utvärderingar av stödens effekter.

Syftet med rapporten är att dra lärdom av den pågående pandemin för att kunna förbättra hanteringen av nya liknande situationer.

  • Vad säger tidiga utvärderingar och analyser om stödens effekter?
  • Hur arbetar våra skandinaviska grannländer med att bygga upp kunskap om vilka effekter stöden har haft?

Vi har identifierat några återkommande frågor som vi anser är viktiga att belysa inför framtida kriser :

  • Hur kan stöden utformas så att de hjälper långsiktigt livskraftiga företag och inte företag som saknar långsiktig överlevnadsförmåga? Det vill säga hur hittar man en balans där sunda företag ges stöd samtidigt som en nödvändig strukturomvandling inte fördröjs.
  • Hur kan stöd utformas för att hjälpa sunda företag som står inför kommande svårigheter då de tömt sina finansiella tillgångar och dragit på sig stor skulder, antingen genom ökad upplåning och/eller uppskjutna inbetalningar såsom moms- och skatteinbetalningar.

Analyser och utvärderingar av ekonomiska stöd till företag under coronapandemin

Serienummer: PM 2021:10

Diarienummer: 2021/5

Ladda ner rapporten Pdf, 547.1 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev