Man som arbetar vid dator

Studieområde: Strukturomvandling

AI-politik för konkurrenskraft

I den här studien ger vi en samlad bild av statliga stöd för att öka näringslivets användning av artificiell intelligens och analyserar vilka regler svenska företag behöver förhålla sig till i EU:s nya förslag till AI-förordning. AI-förordning omfattar alla företag som utvecklar, använder eller upphandlar AI inom EU.

Presentationer

Almedalsveckan

Rapporten presenterades och diskuterades på Almedalsveckan den 6 juli.

SVT Forum

Seminariet från Almedalsveckan sändes även på SVT Forum.

Den tekniska utvecklingen inom området artificiell intelligens (AI) går snabbt och beslutsfattare behöver agera under stor osäkerhet. Den här studien bidrar med kunskap som kan öka beslutsfattares förmåga att förstå och förhålla sig till AI-området. Det är särskilt viktigt eftersom AI påverkar alla sektorer i näringslivet och antas ha stora effekter på Sveriges konkurrenskraft.

AI är system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin omgivning och i någon mån agera självständigt. Exempel är självkörande bilar, självlärande produktionsrobotar, rekommendationssystem och chatbottar.

Eftersom AI är ett nytt politikområde behöver kunskapen om hur politiken ser ut och hur den implementeras stärkas. I den här rapporten fokuserar vi på följande frågeställningar:

  • Hur ser AI-politiken och stödmixen ut i Sverige?
  • Vilka aspekter av AI-system behöver politiska beslutsfattare uppmärksamma?

Sveriges nationella inriktning för artificiell intelligens lyfter fram fyra områden som särskilt viktiga. Dessa är utbildning, forskning, innovation och användning, samt ramverk och infrastruktur. Alla fyra områden anses lika viktiga och inriktningen saknar prioriteringar. De stöd som regeringen har lanserat för att implementera AI-politiken beskriver vi i tabellen nedan.

Tabell över statliga stöd som implementerar AI-politiken samt en privat investering.

Tabell över statliga stöd som implementerar AI-politiken samt en privat investering.

Några av våra slutsatser är att:

  • Sveriges målsättning att vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, har ännu inte uppnåtts
  • det finns en klyfta mellan AI-användning i små och stora företag
  • kostnaden är det största hindret som gör att företag inte använder AI
  • ungefär en tredjedel av företagen vet inte om juridik och AI-etik är ett hinder för dem.

Publicerad:

AI-politik för konkurrenskraft

Serienummer: Rapport AU 2022:02:01

Diarienummer: 2020/257

Ladda ner rapporten Pdf, 2.1 MB.
Download summary Pdf, 566.3 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev