Studieområde: Strukturomvandling

Självskattade effekter av företagsstöden under pandemins första år

Som en del av vårt regeringsuppdrag ”Uppföljning av stöd till näringslivet med anledning av den pågående pandemin” har vi genomfört en enkätundersökning i samarbete med Svenskt Näringsliv. Undersökningen kartlägger hur pandemin påverkade företag i olika branscher och storleksklasser under 2020, vilka stöd företagen tog del av och hur de upplevde stöden seffekter.

Enkätundersökningen visar att coronapandemins effekter på den svenska ekonomin har varit branschspecifika, om än med stora skillnader inom varje bransch. Kontaktnära tjänstesektorer har drabbats särskilt hårt av pandemin och de restriktioner som har införts för att bryta smittspridningen. Även tillverkningsindustrin har fått dra ner på produktionen på grund av störningar i leveranskedjorna. Storleken på företaget har spelat mindre roll än branschen.

De riktade stöden har framför allt använts av företag som har förlorat en stor del av sin omsättning under 2020. Stöden har med andra ord varit behovsstyrda.

Enligt företagens egen bedömning har stöden framför allt påverkat resultatet positivt och minskat behovet av uppsägningar. Stöden har även minskat betalningsproblemen och risken för konkurs och nedläggning, särskilt för de mindre företagen i näringslivet.

Även om stöden i huvudsak har varit behovsstyrda finns det vissa skillnader mellan olika branscher och storlekar av företag som inte förklaras av omsättningstappet under 2020. Vart tredje företag som inte har fått stöd uppger att det inte har funnits några relevanta stöd att söka eller att ansökningsprocessen har varit för krånglig.

Om vissa företag inte har haft några stöd att söka har andra haft desto fler. Högst ligger hotell- och restaurangbranschen där 2,3 olika former av stöd har beviljats i genomsnitt, vanligtvis korttidsarbete, omställningsstöd och/eller hyresstöd.

Självskattade effekter av företagsstöden under pandemins första år

Serienummer: PM 2021:11

Diarienummer: 2021/5

Ladda ner rapporten Pdf, 1.4 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev