Man som arbetar vid dator

Studieområde: Strukturomvandling

Drivkrafter för ökad användning av AI

I den här engelska litteraturstudien utforskar vi vad som hindrar och driver företagens användning av AI. Trots det stora intresset för och förväntningarna på utvecklingen av artificiell intelligens visar offentlig statistik att endast fem procent av de svenska företagen använder AI idag.

I den här litteraturstudien utforskar vi vad som hindrar och driver företagens användning av AI utifrån följande frågeställningar:

 • Varför använder företag AI?
 • Vilka är drivkrafterna bakom användandet?
 • Vad hindrar företagen att använda AI?
 • Finns det forskningsresultat som visar att AI skapar affärsnytta?

I litteraturen framträder sju drivkrafter som tillsammans kan öka företagens användning:

 1. Data: AI-modeller behöver ofta stora mänger data.
 2. AI-teknologier: Företagen behöver AI-modeller och nya teknologier för att samla, spara och bearbeta relevant data.
 3. AI-kompetens: Företagen behöver teknisk spetskompetens för att utveckla och implementera AI-system samtidigt som företagsledningen också behöver förstå AI och vilka AI-relaterade beslut de behöver ta.
 4. Intern koordinering: När AI interageras i kärnverksamheten behöver företagen ofta arbeta gränsöverskridande över funktionella silon.
 5. AI-affärsmodeller: Företagen behöver kunna skapa affärer runt AI.
 6. Koordinering över organisationsgränser: Samarbete mellan olika företag behövs eftersom många företag t.ex. inte har kompetens att själva utveckla AI och därför köper externa AI-leverantörer.
 7. AI-innovationsekosystem: AI-innovationer utvecklas ofta i samarbete mellan forskningsfinansiärer, AI-forskare på universitet och företag i ett så kallat AI innovationsekosystem.

Publicerad:

Drivkrafter för ökad användning av AI

Serienummer: Rapport 2021:07

Diarienummer: 2020/250

Ladda ner rapporten Pdf, 691.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev