Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde:

Analys- och utvärderingsplan för perioden 2022-2024

I vår årligen uppdaterade plan presenterar vi de analys-, utvärderings- och metodutvecklingsprojekt som vi kommer att genomföra under de
närmaste tre åren.

2022-04-06 Uppdaterad
Beslut om planen fattades i januari 2022 men reviderades i april samma år. Effektutvärderingen av FoU-avdragets påverkan på företagens kompetensutveckling utgick och två effektutvärderingar lyftes in: regionalt investeringsstöd och transportbidraget.

Det är projekt vars resultat kan användas för att effektivisera, ompröva och utveckla politikens utformning och genomförande. Vi kommer att fortsätta arbetet med våra påbörjade projekt, där vi bland annat studerar:

 • näringspolitiken för elintensiv industri
 • kompetensförsörjning
 • regioners omställningsförmåga
 • AI och näringslivsutveckling
 • processindustrins gröna omställning.

I årets plan finns även nya högaktuella frågeställningar:

 • klimatpolitikens påverkan på industrins konkurrenskraft
 • pandemins effekter på distansarbete
 • näringslivets geografi och produktivitet
 • företagens strategiska arbete med grön omställning
 • näringslivsfrämjarnas roll i politikens utformning.

Effektutvärderingar är viktiga för att kunna bedöma politikens genomförande.
Det kommande året planerar vi att utvärdera:

 • expertskatten
 • FoU-avdraget
 • investeraravdraget.

Analys- och utvärderingsplan för perioden 2022-2024

Serienummer: PM 2022:02:01

Diarienummer: 2020/170

Ladda ner planen Pdf, 725 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev