lastfartyg

Studieområde: Internationalisering

Tillgången till kritiska produkter

Brist på vissa varor där Ryssland och Ukraina är stora leverantörer kan bli en konsekvens av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Sanktionerna kan även påverka handeln med Belarus.

För att underlätta identifieringen av kritiska produkter har vi sammanställt data som omfattar Rysslands, Belarus och Ukrainas världsmarknadsandelar för olika varor. Sammanställningen omfattar även de största alternativa leverantörerna.

Ta del av data i den nedlddningsbara excelfilen (länk här på sidan).

Marknadsanlys på olika nivåer

Marknadsanalysen kan göras på tvåsiffrig nivå (cirka 100 sektorer), fyrsiffrig nivå (cirka 1 000 varugrupper) eller sexsiffrig nivå (cirka 5 000 varor) av HS nomenklaturen.[1] På den sexsiffriga nivån framgår det om varorna är insatsvaror (INT), kapitalvaror (CAP) eller konsumtionsvaror (CONS) enligt BEC nomenklaturen. Det framgår också om varorna är primära (PRIMARY) eller processade (PROCESSED).[2] Uppdelningen kan till exempel användas för en marknadsanalys uppdelad på insatsvaror och konsumtionsvaror.

Vi har laddat ner handelsstatistiken, som ligger till grund för andelsberäkningarna, från World Integrated Trade Solution Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rysslands, Belarus och Ukrainas marknadsandelar är beräknade från importsidan, det vill säga den sammanlagda rapporterade importen från andra länder. Vi redovisar handeln för helåret 2019 enligt HS 2017 nomenklaturen och BEC rev 5 nomenklaturen.

[1] Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) är internationellt klassificeringssystem för varor som handlas internationellt. EU:s klassificeringssystem (KN) som är 8-siffrigt och i vissa fall 10-siffrigt är identiskt med HS koderna för de sex första siffrorna.
[2] Classification by Broad Economic Categories (BEC) är ett internationellt klassificeringssystem som utöver varugrupp delar in produkterna i primära och processade varor och efter slutanvändning (insatsvaror, investeringsvaror och konsumtionsvaror).

Exempel på datatabeller

Rysslands världsmarknadsandel för olika varugrupper på HS2 nivå och de största alternativa leverantörerna – sorterade i fallande ordning efter Rysslands världsmarknadsandel

Rysslands världsmarknadsandel för olika varugrupper på HS2 nivå och de största alternativa leverantörerna – sorterade i fallande ordning efter Rysslands världsmarknadsandel

Ukrainas världsmarknadsandel för olika varugrupper på HS2 nivå och de största alternativa leverantörerna – sorterade i fallande ordning efter Ukrainas världsmarknadsandel

Ukrainas världsmarknadsandel för olika varugrupper på HS2 nivå och de största alternativa leverantörerna – sorterade i fallande ordning efter Ukrainas världsmarknadsandel
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev