lastfartyg

Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Fallstudie Norge: Regional omstilling

Det här är en underlagsrapport till vår huvudrapport 2022:03 där vi jämför de specifika omställningsinstrument som finns i Norge och Finland. I denna rapport presenterar vi specifikt det norska instrumentet för regional omställning.

Det norska instrumentet har sedan 1983 använts för att stötta en enskild kommun, grupper av kommuner eller regioner som upplever större problem med sitt näringsliv genom långvarig nedgång eller stora företagsnedläggningar.

Nyckelorden är fler arbetsplatser, ett starkare och mer differentierat näringsliv samt förbättrad utvecklingskapacitet hos kommun och näringsliv.

Praktisk tillämpning av instrumentet

I syfte att mer konkret visa hur omställningsinstrumentet i praktiken kan tillämpas har vi valt att använda oss av en fallstudie från Rollag kommun.

I slututvärderingen får insatsen ett sammantaget positivt sammanlagt omdöme. Utvärderingen anser att programmet har tagit sig an de utmaningar som låg till grund för insatsen och att det har varit en resurs för det lokala näringslivet.

Insatser har gjorts för nya arbetstillfällen, samarbete mellan företag, kommunens bostadssituation och företagslokaler.

Antalet nya arbetstillfällen, som företagen själva menar kan härledas till programmets insatser, ligger i linje med de angivna målen. I synnerhet med tanke på kommunens storlek, det begränsade antalet befintliga lokala företag samt det tidigare stora beroende av ett enskilt företag bedöms det som ett gott resultat.

Organisationen bedöms som god och ändamålsenlig. Det var ett tydligt val att förlägga organisationen som ett kommunalt projekt då det ansågs skapa goda förutsättningar för lärande inom kommunen och därigenom också förbättrade möjligheter till framtida näringslivsarbete, efter programmets slut.

Styrelsen bedöms ha haft en relevant mix av deltagare från näringsliv, politisk ledning och observatörer. Observatörernas roll som rådgivare bedöms ha varit viktig.

En positiv del som lyfts fram är att omställningsarbetets planer och strategier har kunnat knytas till kommunens befintliga planeringsverksamhet på ett bra sätt.

Fallstudie Norge: Regional omstilling

Serienummer: Rapport 2022:03:01

Diarienummer: 2021/139

Ladda ner huvudrapporten Pdf, 1.6 MB.
Ladda ner fallstudien Pdf, 869.6 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev