Kvinna som deltar i utbildning vid datorn

Studieområde: Strukturomvandling

Vilken effekt har ERUF för svenska företag?

Tillväxtanalys har effektutvärderat genomförda företagsstödjande insatser inom ramen för Europeiska regionalfondsprogrammen (ERUF) under programperioden 2014–2020.

De frågor som har utvärderats är:

  • Om och i vilken grad företag med tillväxtpotential deltar i ERUF:s strukturfondsinsatser
  • Om det finns skillnader i regionala effekter mellan genomförda projektinsatser
  • Om projektinsatserna har lett till några effekter som påverkar de deltagande företagens tillväxt och konkurrenskraft

Resultat

Resultaten indikerar att strukturfondsinsatserna har kommit åt viktiga företagsgrupper med utvecklingspotential utanför storstadsregionerna. Vi ser också att insatserna har nått en större andel yngre högutbildade företagare och anställda än branschgenomsnittet. Deltagande företag har även signifikant högre arbetsproduktivitet än kontrollgruppen.

Cirka hälften av de deltagande företagen bedömer att insatserna i hög eller mycket hög utsträckning har lett till såväl kunskapshöjande som konkreta förändringar i företaget. Mer än hälften har lagt relativt mycket tid på att delta i insatsen. Variationen i deltagandet är stor vilket påverkar hur de deltagande företagens bedömer effekterna av projektinsatserna.

På lång sikt ser vi signifikant positiva effekter på tillväxt (nettoomsättning), konkurrenskraft (förädlingsvärde) och på sysselsättning. De deltagande företagen har jämfört med kontrollgruppen ökat nettoomsättningen med 121 900 kr, förädlingsvärdet med 57 000 kr och antalet anställda med 0,79.

Resultaten visar inte på några tydliga skillnader i regionala effekter. Insatserna har haft effekt på företagare och företagsnivå. Vi ser däremot inte någon tydlig synergi eller spridningseffekt på regional nivå. Det och det återstår att se om innevarande programperiod i högre grad kan stärka den regionala kopplingen mellan ERUF-programmen och idén bakom smart specialisering.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev