Händer som arbetar i industriprocess

Studieområde: Strukturomvandling

Varför AI? - Förutsättningar, möjligheter och hinder för företag att använda AI

I den här studien har vi intervjuat företrädare från sex större svenska företag för att få deras perspektiv på förutsättningarna att implementera och använda AI. De delar också med sig av upplevda möjligheter och hinder.

Resultatet visar att AI främst används som ett komplement till andra tekniska lösningar.

Den tydligaste indikationen på hur digital teknik, i förlängningen AI, påverkar företagens affärsmodeller är utvecklingen av nya tjänster som bygger på mjukvara och datadriven analys. Det finns en spänning i företagens AI-implementering mellan å ena sidan inkrementella förbättringsprojekt som skapar små vinster snabbt och å andra sidan innovationsprojekt som skapar större vinster på längre sikt. Det senare visar på en större potential i AI-tekniken men kräver å andra sidan mer resurser från början.

Det största hindren för att implementera AI i större skala uppger företagen vara avsaknad av tydliga regelverk, framtida regler, kompetensbrist och tillgången till data.

Varför AI? - Förutsättningar, möjligheter och hinder för företag att använda AI

Serienummer: Rapport 2022:11

Diarienummer: 2022:152

Varför AI - förutsättningar, möjligheter och hinder för företag att använda AI Pdf, 1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev