Studieområde:

En omvärldsanalys av statliga pandemistöd: omikronstöd, avveckling och lärdomar

Rapporten presenterar en kartläggning av statliga stödinsatser i Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Den belyser även EU:s roll. Fokus är på användning av stöden under spridningen av omikronvarianten samt stödens avveckling och lärdomar från ländernas användning av stöden.

I dagsläget har företagsstöden relaterade till pandemin i stort sett fasats ut i samtliga studerade länder. Efter den 30 juni 2022 möjliggör EU:s regler endast förlängningar av redan beviljade lån och lånegarantier samt omvandlingar av vissa stöd med återbetalningskrav till bidrag. Den slutgiltiga notan för coronastödpaketen i länderna är ännu inte klar eftersom många företag fortfarande betalar tillbaka på sina skatteanstånd och lån.

Fokus för analysen är ländernas användning av stöd under utbrottet av den så kallade omikronvarianten i slutet av 2021 och början av 2022. Analysen ger också en bild av ländernas avveckling av stöden samt vilka lärdomar som dragits så här långt.

Omvärldsanalysen är den tredje inom ramen för Tillväxtanalys regeringsuppdrag att utvärdera de svenska pandemistöden.

En omvärldsanalys av statliga pandemistöd: omikronstöd, avveckling och lärdomar

Serienummer: PM 2022:14

Diarienummer: 2021/52

En omvärldsanalys av statliga pandemistöd: omikronstöd, avveckling och lärdomar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev