lastfartyg

Studieområde:

När en dörr stängs öppnas ett fönster

När en kommun eller en ort drabbas av en större företagsnedläggning krävs snabba åtgärder. I rapporten ”När en dörr stängs, öppnas ett fönster - En rapport om omställningsprocesser vid större företagsnedläggningar” studeras omställningsprocesser i tre kommuner: Robertsfors, Hudiksvall och Oskarshamn. De tre kommunerna har alla drabbats av stora nedläggningar och varsel under 2010-talet.

Det tar lång tid att återhämta sig från en ekonomisk kris och de ofta leder till stora sysselsättningsminskningar. Medan sysselsättningen i storstadskommunerna ofta vänder upp och når högre nivåer än innan en kris, är återhämtningen betydligt sämre i de mer avlägsna kommunerna, i synnerhet i landsbygdskommunerna. Där har tidigare ekonomiska kriser inneburit bestående förluster av arbetstillfällen. Rapporten visar att förutsättningarna för ett framgångsrikt omställningsarbete beror på tillgången till etablerade nätverk och hur kommunen är organiserad.

– Vi har sett betydelsen av att snabbt sätta in åtgärder för att lindra effekterna av en nedläggning är stor. Kommuner som redan har ett organiserat samarbete med näringslivet, och kapacitet att tillföra extra resurser, kan snabbare komma i gång med åtgärder, säger Ulf Tynelius, projektledare, Tillväxtanalys.

I rapporten efterfrågar kommunerna därför en nationell struktur, där det enkelt går att ta del av andra kommuners erfarenheter av liknande processer.

Processer i fokus

Rapportens syfte är att bidra med kunskaper för ett mer effektivt omställningsarbete när en större företagsnedläggning eller omfattande varsel drabbar en kommun. Vi ger först en bakgrund om återhämtningens geografi – regionala skillnader i tillbakagång och återhämtning i samband med tidigare ekonomiska kriser. I nästa steg fördjupar vi genom tre fallstudier vår kunskap om de mobiliseringsprocesser som då ofta initieras, vad som faktiskt sker, vilka som är involverade och hur systemet fungerar.

Vi fångar också upp de involverade aktörernas egna erfarenheter och synpunkter om faktorer som främjar respektive bromsar en sådan process. Utifrån våra intervjuer och kompletterande dokumentstudier lämnar vi några konkreta förslag på policyåtgärder som vi bedömer kan bidra till ett mer effektivt omställningsarbete.

Del av ett större ramprojekt

Denna rapport ingår i ramprojektet ”Vad kan staten göra för att underlätta för regioners omställningsförmåga?” Ramprojektet innehåller totalt tre delstudier, varav detta är den tredje. En sammanfattande slutrapport planeras till sommaren 2023.

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev