Publicerad 28 september 2010

OECD Territorial Reviews: Sweden 2010

Denna översyn av regionalpolitiken finner att Sverige förnyat fokus på att främja utvecklingsmöjligheter i alla regioner och har infört en gradvis regional­i­serings­process med ett stark underifrån­perspektiv.

I rapporten undersöks möjligheterna till ökad innovation och
entreprenörskap i både städer och på landsbygden och ger
rekommendationer för att stärka Sveriges regionala utvecklingsstrategier genom förbättrade styrmekanismer.