Studieområde:

Kunskapsutveckling om entreprenörskap i vård och omsorg

Under åren 2010-2012 har Tillväxtanalys tillsammans med Tillväxtverket drivit programmet kunskapsut­veckling om entreprenörskap inom vård och
omsorg. Programmets syfte har varit att bistå beslutsfattare inom konkurrensutsättning och näringslivsutveckling med kunskap, om branschens utveckling och företagens förutsättningar inom vård och omsorg för att underlätta utvecklingen av en mångfald av utförare.

Tre delprogram

  • Kunskapsframtagning - Tillväxtanalys ansvarar för att ta fram studier på området.
  • Kunskapsförmedling - Tillväxtverket är huvudansvarig.
  • Samverkan - Tillväxtverket och Tillväxtanalys är gemensamt ansvariga.

Nedan listas de studier som tagits fram inom ramen för delprogrammen:

2010

Rapport 0065 Pdf, 370.9 kB. Hur resonerar företagen om kundvalet? Intervjustudie med   tretton företag inom primärvård och hemtjänst
Rapport 0066 Pdf, 603.4 kB. Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner
Rapport 0067 Pdf, 705.9 kB. Vård- och husläkarcentraler i vårdvalssystemet – vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Kronoberg respektive Västmanland
Info 0168 Pdf, 185.8 kB. Antalet enskilda företag inom vård- och omsorgssektorn har ökat mellan 2003 och 2008
Info 0169 Pdf, 173.8 kB. Privata leverantörer inom hemtjänsten våren 2010
Info 0220 Pdf, 184.5 kB. Faktablad - Programmet kunskapsutveckling om   entreprenörskap inom vård och omsorg

2011

Rapport 0088 Pdf, 272 kB. Näringslivsperspektiv vid införande av valfrihetssystem
Info 0366 Pdf, 182.2 kB. Ökning av antalet verksamma hemtjänstleverantörer
Info 0367 Pdf, 210.5 kB.433 privata leverantörer i 63 kommuner med  valfrihetssystem
Rapport 0114 Pdf, 432.6 kB. Målsättning med att införa valfrihetssystem
Rapport 0076 Pdf, 791 kB. Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet  - vilka är företagarna? - En kartläggning av företag verksamma i vårdvalet i sex landsting och vilken påverkan kundvalssystemen har på deras verksamhet   (Uppdatering av rapport 0067 med Stockholms län)

2012

Rapport 0125 Pdf, 277.9 kB. Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla företag inom vården
Rapport 0126 Pdf, 289.6 kB. Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag
Info 0449 Pdf, 435.3 kB. Innovationer och nytänkande inom vård och omsorg
Info 0464 Pdf, 1.1 MB. Framtida marknad för vård och omsorg av äldre
Info 0466 Pdf, 207 kB. Hur påverkar olika system av vårdval entreprenören?
Info 0467 Pdf, 229.4 kB. Morgondagens omsorgstagare – vad önskar de?
Info 0468 Pdf, 287 kB. Hur har genomförandet av LOV påverkat   företagsetableringen?
Info 0469 Pdf, 223.5 kB. Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad – Exempel från Nacka
Info 0142 Pdf, 899.8 kB. Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden?
Rapport 0144 Pdf, 566.8 kB. Företag som arbetar med hemtjänst 2012 – Mångfald och villkor i valfrihetssystem

Kunskapsutveckling om entreprenörskap i vård och omsorg

Serienummer: Kunskapsprojekt

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev