Studieområde:

Kreametern – analysrapport

Analysrapporten ger en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken. Rapporten är unik i sitt slag: det är första gången som en sådan här analys av området blir gjord. Vi har utgått från statistiken i Kreametern – en öppen databas med statistik över kulturella och kreativa näringar samt yrken.

I rapporten ger vi en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken.I rapporten undersöker vi:

  • tillväxtutvecklingen 2010–2016 i den kulturella och kreativa sektorn som helhet – nationellt, i samtliga 21 län och i 9 kommungrupper i Sverige
  • tillväxtutvecklingen 2010–2016 i de olika branschgrupperna i sektorn
  • i vilken grad det är möjligt att utifrån statistiken i Kreametern analysera värdekedjor inom kulturella och kreativa näringar genom den så kallade Cirkelmodellen
  • olika aspekter av sysselsättning, som till exempel hur jämställdhet, arbetsproduktivitet och bakgrundsfördelning har utvecklats samt hur stor sysselsättningen är i de olika kulturella och kreativa yrkeskategorierna.

Detta är ett ett flerårigt samverkansuppdrag mellan Tillväxtverket, Tillväxtanalys, SCB, Kulturanalys och Kulturrådet.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev