Studieområde:

Kreametern – analysrapport

Analysrapporten ger en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken. Rapporten är unik i sitt slag: det är första gången som en sådan här analys av området blir gjord. Vi har utgått från statistiken i Kreametern – en öppen databas med statistik över kulturella och kreativa näringar samt yrken.

I rapporten ger vi en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken.I rapporten undersöker vi:

  • tillväxtutvecklingen 2010–2016 i den kulturella och kreativa sektorn som helhet – nationellt, i samtliga 21 län och i 9 kommungrupper i Sverige
  • tillväxtutvecklingen 2010–2016 i de olika branschgrupperna i sektorn
  • i vilken grad det är möjligt att utifrån statistiken i Kreametern analysera värdekedjor inom kulturella och kreativa näringar genom den så kallade Cirkelmodellen
  • olika aspekter av sysselsättning, som till exempel hur jämställdhet, arbetsproduktivitet och bakgrundsfördelning har utvecklats samt hur stor sysselsättningen är i de olika kulturella och kreativa yrkeskategorierna.

Detta är ett ett flerårigt samverkansuppdrag mellan Tillväxtverket, Tillväxtanalys, SCB, Kulturanalys och Kulturrådet.

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.