Studieområde:

Statistik över näringslivsdynamik

Syftet med statistik över näringslivsdynamik är att mäta omställningarna i ekonomin. I den svenska statistiken kan näringslivsdynamiken mätas antingen utifrån antalet nya och nedlagda företagsenheter eller utifrån förändringar i sysselsättningskonstellationer. Svårigheter att veta vad basen för en händelse är, och vilka händelser som är av betydelse för ekonomins utveckling. Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv är det förmodligen mer intressant att studera sysselsättningsdynamik än företagsdynamik. Företagsenheter är mer flyktiga än individer och en stor del av företagsstocken har mycket begränsad verksamhet och betydelse för den ekonomiska aktiviteten. Möjligheten att producera sådan statistik finns redan.

För närvarande produceras svensk officiell statistik över näringslivs­demografiska händelser som statistiken över Nystartade företag, samt statistiken över Konkurser och offentliga ackord. Inom ramen för EUROSTATs Business Demography publiceras statistik över företagsdemografin på nationell nivå. Inom Sverige används även Företagens och arbetsställenas dynamik (inte del av svensk officiell statistik) för att ge en översikt av näringslivets utveckling.

Syftet med statistik över näringslivsdynamik är att mäta omställningarna i ekonomin. I den svenska statistiken kan näringslivsdynamiken mätas antingen utifrån antalet nya och nedlagda företagsenheter eller utifrån förändringar i sysselsättnings­konstellationer. Svårigheter att veta vad basen för en händelse är, och vilka händelser som är av betydelse för ekonomins utveckling. Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv är det förmodligen mer intressant att studera sysselsättningsdynamik än företagsdynamik. Företags­enheter är mer flyktiga än individer och en stor del av företags­stocken har mycket begränsad verksamhet och betydelse för den ekonomiska aktiviteten. Möjligheten att producera sådan statistik finns redan. 

Ett problem med att producera statistik över näringslivets dynamik utifrån sysselsättningsstatistik är den begränsade internationella jämförbarheten. I praktiken kan sådana siffror endast jämföras med Danmark och Norge. Eftersom uppdraget uttryckligen efterfrågar en hög internationell jämförbarhet på statistiken, är Business Demography den naturliga utgångspunkten. Uppgifter över Business Demography på nationell nivå publiceras redan av EUROSTAT. Statistik över Business Demography på regional nivå produceras inte. Det finns inte direkta motiv att framställa statistiken med metoder som är anpassade för internationell jämförbarhet, om det inte finns regional statistik som framställs på samma sätt även i andra länder, vilket inte är fallet ännu. Regionalt jämförbara siffror på nationell nivå bör framställas utifrån nationella aktörers behov, snarare än utifrån de kompromisser som är  nödvändiga för att framställa internationellt jämförbar statistik. 

En utvecklingsväg för framtiden är att förbättra statistiken över företag som upphör, genom att löpande dokumentera samman­slagningar, fusioner och delningar av företag. Detta är viktigt för att kunna följa företagsenheter över tid.

Statistik över näringslivsdynamik

Serienummer: Rapport 2009:14

Diarienummer: 2009/052

Ladda ner rapporten Pdf, 1.5 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev