Publicerad 16 juni 2010

De nya affärsmodellerna

– värdeskapande affärsinnovationer

Det svenska näringslivet förändras i allt snabbare takt och därmed förutsättningarna för hur näringslivsut­vecklingen på bästa sätt kan stödjas. De teknikbaserade industriföretagen dominerade näringslivet under stor del av 1900-talet och därmed också vår syn på näringslivs­utveckling. 

Under de senaste decennierna har Sverige emellertid kommit långt in i tjänstesamhället där nu 4 av 5 nystartade företag är tjänste­företag, cirka 80 procent av alla arbetsföra i Sverige arbetar inom tjänstesektorn och tjänsteekonomin omfattar cirka 75 procents av den ekonomiskt mätbara verksamheten i Sverige 1 . Samtidigt går det att se en omfattande tjänstefiering av industriföretagens verksamheter och hur traditionella industriföretag vitaliseras genom införande av olika slags affärsinnovationer som förnyar den gamla affärsmodellen. Vi har fått ett brett spektrum av olika affärsmodeller som lever tillsammans i det svenska näringslivet och på den globala marknaden. decennierna har Sverige emellertid kommit långt in i tjänstesamhället där nu 4 av 5 nystartade företag är tjänsteföretag, cirka 80 procent av alla arbetsföra i Sverige arbetar inom tjänste­sektorn och tjänsteekonomin omfattar cirka 75 procents av den ekonomiskt mätbara verksamheten i Sverige. Samtidigt går det att se en omfattande tjänstefiering av industriföretagens verksamheter och hur traditionella industriföretag vitaliseras genom införande av olika slags affärsinnovationer som förnyar den gamla affärs­modellen. Vi har fått ett brett spektrum av olika affärsmodeller som lever tillsammans i det svenska näringslivet och på den globala marknaden.

Titel
De nya affärsmodellerna – värdeskapande affärsinnovationer

Serienummer
Rapport 2010:09

Diarienummer
2009/275

Ladda ner rapportenPDF