2010-03-05

Folkbokföringsutredningens slutbetänkande

Tillväxtanalys vill ta upp frågan om ökad mobilitet

Ang Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75)

Principerna för folkbokföringen har stor betydelse för individer, företag och myndigheter. En viktig utgångspunkt för myndigheters ansvar bygger på var den enskilde är folkbokförd. Slutbetänkandet innehåller en rad förslag på justeringar i folkbokföringen, bl.a. föreslås nuvarande församlingar ersättas av kommundistrikt.

Tillväxtanalys bedömer att slutbetänkandet lämnat väl grundade förslag utifrån kommittédirektivet (2008:56).

Tillväxtanalys lämnar inga närmare synpunkter på betänkandets förslag, däremot önskar Tillväxtanalys kommentera en aspekt som inte närmare belysts, men som berör frågan om folkbokföring, nämligen fenomenet med en ökad mobilitet i samhället och dess betydelse för vissa områden i Sverige. 

Folkbokföringens slutbetänkande Pdf, 309.8 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev