2011-06-30

Utrikesförvaltning i världsklass

Utredningens beskrivning av Tillväxtanalys är felaktig då myndighetens
verksamhet inte har några nämnvärda beröringspunkter med direkt
näringslivsfrämjande.

Ang Utrikesförvaltning i världsklass, Slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen (SOU 2011:21) Utrikesförvaltning i världsklass, En mer flexibel utrikesrepresentation. Delbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen (SOU 2010:32)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys delar i stort utredningens analys om behovet av en ökad betoning av de globala frågorna i alla politikområden men avser inte att kommentera samtliga av utredningens många detaljerade organisatoriska förslag vad gäller Utrikesdepartementet (UD).

Beskrivningen av Tillväxtanalys verksamhet innehåller avsevärda felaktigheter och kan inte anses ge en rättvisande bild varför Tillväxtanalys fokuserar på de förslag som direkt berör myndigheten i detta remissvar.

Läs hela remissvaret Pdf, 38 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev