2012-08-18

Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Tillväxtanalys föreslår systematiska och vetenskapligt genomförda kvantitativa och kvalitativa utvärderingar.

Ang Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har givits möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Diagnosen av problem och utmaningar i det innovationsstödjande systemet rimmar väl med svensk och internationell forskning på området.

Observationen att de svenska systemen fungerar ”överraskande väl” överensstämmer exempelvis med Ejermo 2011 (Tillväxtanalys, WP/PM 2011:14) och Lissoni m.fl. (2009) som jämfört de svenska högskolornas patenteringsfrekvens med bl.a. amerikanska lärosäten och funnit att dessa på aggregerad nivå kan mäta sig med de amerikanska.

Läs hela yttrandet Pdf, 183.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev