2012-11-05

Betänkande Nystartszoner

Tillväxtanalys bedömning är att ett system med nystartszoner ej bör införas.

Ang Betänkande Nystartszoner (SOU 2012:50)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har ombetts att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har valt att lämna synpunkter inom tre områden

  • Utredningens förslag att införa nystartszoner
  • Utredningens förslag till metod för avgränsning av nystartszoner
  • Reformens utvärderbarhet

 Läs hela yttrandetPDF

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.