2013-01-08

Skatteincitament för forskning och utveckling

Tillväxtanalys anser att betänkandet uppfyller uppdraget att föreslå ett
system för skatteincitament för FoU-verksamhet. Delbetänkandet brister
dock i att närmare beskriva vilka förtjänster förslaget förväntas ha.

Ang Delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev