2013-01-21

Statligt stöd vid korttidsboende

Förslaget om statligt stöd för korttidsarbete är i huvudsak motiverat av
stabiliserings- och konjunkturpolitiska skäl. De möjliga negativa
tillväxtpolitiska effekter som kan skapas vid genomförandet är vad
Tillväxtanalys kan bedöma väl analyserade i promemorian och myndigheten
har inget ytterligare att tillföra i denna del.

Ärendet

Förslaget omfattar i huvudsak frågor som ligger utanför myndighetens verksamhetsområde, varför Tillväxtanalys avstår från att lämna yttrande över förslaget i sin helhet.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev