2013-02-25

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Tillväxtanalys avstyrker utredningens förslag till ny prismodell för
originalläkemedel utan generisk konkurrens. Skälen till detta är att
konsekvensutredningen är bristfällig, ensidigt inriktad på kortsiktiga
kostnadsbesparingar och belyser inte långsiktiga indirekta effekter samt
att den föreslagna prismodellen är mycket komplex och svåröverskådlig.

Tillväxtanalys begränsar sina kommentarer till dels överväganden och förslag till ny prissättningsmodell för originalläkemedel utan generisk konkurrens, dels prissättning och utbyte av generiska läkemedel.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev