2014-08-11

Bredband för Sverige in i framtiden

Tillväxtanalys delar i all väsentlighet utredningens förslag.
Myndigheten ser att förslaget ger en effektivare stödhantering vad
gäller bredbandsstöden.

Ang Remiss av betänkandet ”Bredband för Sverige in i framtiden”

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys delar i all väsentlighet utredningens förslag. Myndigheten ser att förslaget ger en effektivare stödhantering vad gäller bredbandsstöden. Förslaget till organisationen med uppdrag att knyta ihop aktiviteterna på lokal, regional och nationell nivå ger goda förutsättningar att tillgängliggöra en god infrastruktur, som numera är en förutsättning, för utveckling och tillväxt i alla delar av landet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin. I ärendets handläggning har även avdelningschef Jan Cedervärn medverkat.

Dan Hjalmarsson, Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev