2016-04-26

Långtidsutredningen 2015

Tillväxtanalys menar att de rekommendationer utredningen lämnar är rimliga och baserade på ett gott kunskapsunderlag.

Ang. Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Långtidsutredningen belyser på ett förtjänstfullt sätt samhällsutmaningar, trender och förutsättningar för tillväxt och välfärdsutveckling. Med beaktande av att utredningen arbetar med ett mycket långt tidsperspektiv och även spänner över ett stort frågeområde så ”målar man med breda penseldrag” och blir därmed också relativt översiktlig i genomgångar av kunskapslägen inom olika områden. Möjligen skulle utredningen i slutbetänkandet i högre grad kunnat använda det rikliga kunskapsunderlag som producerats i utredningens nio bilagor.

Tillväxtanalys ser dock att utredningen så långt myndigheten kan bedöma gör rimliga bedömningar och avvägningar av det material som behandlas.

De rekommendationer utredningen lämnar i dess avslutande kapitel är också enligt vår bedömning rimliga och baserade på ett gott kunskapsunderlag.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev