2016-05-16

Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget att införa skattebefrielse för moms understigande en viss omsättningsgräns. Däremot kan konstateras att den föreslagna omsättnings­gränsen är lågt satt i förhållande till andra länder.

Ang. Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget att införa skattebefrielse för moms understigande en viss omsättningsgräns. Däremot kan konstateras att den föreslagna omsättningsgränsen är lågt satt i förhållande till andra länder. Det bör därför övervägas om inte omsättningsgränsen kan höjas något utan att överstiga 10 000 ECU, vilket skulle kräva särskilt beslut av ministerrådet.   

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit t.f. avdelningschef Björn Falkenhall.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev