2016-05-16

Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget att införa skattebefrielse för moms understigande en viss omsättningsgräns. Däremot kan konstateras att den föreslagna omsättnings­gränsen är lågt satt i förhållande till andra länder.

Ang. Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys tillstyrker förslaget att införa skattebefrielse för moms understigande en viss omsättningsgräns. Däremot kan konstateras att den föreslagna omsättningsgränsen är lågt satt i förhållande till andra länder. Det bör därför övervägas om inte omsättningsgränsen kan höjas något utan att överstiga 10 000 ECU, vilket skulle kräva särskilt beslut av ministerrådet.   

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit t.f. avdelningschef Björn Falkenhall.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret