2016-05-23

Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet

Tillväxtanalys framhåller behovet av att den efterföljande handledningen/manualen utformas så att den kan fungera som ett viktigt redskap för de statistikansvariga myndigheternas kvalitetsförbättringsarbete.

Ang. Remiss – förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har inga invändningar mot SCB:s förslag på föreskrifter gällande förtydligande av de i § 3a lagen (2001:99) om den officiella statistiken angivna kvalitetskriterierna.

Tillväxtanalys vill dock framhålla behovet av att den efterföljande handledningen/manualen, vilken SCB planerar att ta fram, utformas så att den kan fungera som ett viktigt redskap för de statistikansvariga myndigheternas kvalitetsförbättringsarbete. Det gäller framför allt med avseende på de delar av handledningen/manualen som behandlar utformningen och innehållet i den kvalitetsdeklaration som ska tas fram i samband med all officiell statistik.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad. Föredragande har varit analytiker Markus Lindvert, funktionsansvarig för statistik.

Jan Cedervärn
Vikarierande generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev