2017-06-27

Remissvar: Finansiering av infrastruktur med privat kapital

Tillväxtanalys har inga invändningar mot kommitténs förslag att identifiera och genomföra ett begränsat antal försök med OPS-samverkan under förutsättning att dessa också blir föremål för systematisk utvärdering.

Ang. Finansiering av infrastruktur med privat kapital SOU 207:13

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har ombetts lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har inga invändningar mot kommitténs förslag att identifiera och genomföra ett begränsat antal försök med OPS-samverkan under förutsättning att dessa också blir föremål för systematisk utvärdering.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Jan Cedervärn.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev