2017-06-27

Remissvar: Finansiering av infrastruktur med privat kapital

Tillväxtanalys har inga invändningar mot kommitténs förslag att identifiera och genomföra ett begränsat antal försök med OPS-samverkan under förutsättning att dessa också blir föremål för systematisk utvärdering.

Ang. Finansiering av infrastruktur med privat kapital SOU 207:13

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har ombetts lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Tillväxtanalys har inga invändningar mot kommitténs förslag att identifiera och genomföra ett begränsat antal försök med OPS-samverkan under förutsättning att dessa också blir föremål för systematisk utvärdering.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Jan Cedervärn.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.